เงื่อนไขการให้บริการ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิมพ์งานที่มีข้อความ รูปภาพ ที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือมีเนื้อหาหยาบคาย ดูหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการใช้งาน ของสมาชิก หรือผู้ใช้งาน ในกรณีทีละเมิดลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • ผู้ใช้งาน หรือสมาชิก รับทราบว่าจะใช้เนื้อหา ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จากผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการคัดลอก, ทำซ้ำ, ดัดแปลงมาจากเนื้อหา หรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากบุคคลที่สาม หรือแฮกเกอร์ในการขโมยข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย
 • สมาชิก หรือผู้ใช้งานยอมรับว่างานพิมพ์จริง เมื่อเทียบสีสันกับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ความเข้มของสี หรือเฉดสี
 • ความรับผิดชอบของบริษัทฯ จะจบลงทันที หลังการให้บริการเสร็จสิ้น ครบถ้วนทั้งหมด


สิทธิและความรับผิดชอบ
 
 • ความรับผิดชอบของบริษัทฯ จะสิ้นสุดทันที หลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการทั้งหมด, การผลิตภายในระยะเวลาที่กำหนด, เงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมรวมทั้งการสูญเสียและความเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ
 • ผู้ใช้งาน หรือสมาชิกมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์ที่จัดทำในการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีอยู่ในหน้าของเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ทั้งหมด
 • ผู้ใช้งาน หรือสมาชิกรับทราบ และยอมรับว่าเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อความ, การใช้งานซอฟต์แวร์, ดนตรี, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิก, วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ จะได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
 • ผู้ใช้งาน หรือสมาชิกรับทราบ และยินยอมว่าข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้เนื้อหา รูปภาพ และข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น และจะไม่คัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย หรือสร้างงานที่ดัดแปลงมาจากเนื้อหา หรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ใช้งาน หรือสมาชิกต้องละเว้น บริษัทฯ กรรมการ และพนักงานของบริษัท จากการสูญเสียใดๆ ค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม หรือ ความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้งานใดๆ หรือการส่งผ่านที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของ สมาชิก (จากการที่สมาชิกเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์) หรือการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการที่นำเสนอ / การร้องขอใดๆ ไม่ว่าจะภายในประเทศไทย หรือที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศก็ตาม


ระยะเวลาการผลิต และการจัดส่งสินค้า
 
 1. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ทางสมาชิกให้ไว้ ตามช่วงเวลาของการสั่งสินค้า และจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ตามข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์
 2. ระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้งานจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคารวมของสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายนี้จะได้รับการพิจารณาว่าถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน และเป็นที่ยอมรับในการทำธุรกรรมการซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
 3. การชำระเงินให้กับทางบริษัทฯ จะชำระแบบการโอนเงินผ่านธนาคาร และสามารถชำระเงินได้ทันที หรือชำระเป็นงวด (ถ้ามี) สำหรับวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บริการและการจัดส่งจะทำเฉพาะหลังจากที่ยืนยันการชำระเงิน หากไม่มีการชำระเงินหรือทำธุรกรรมถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลใดก็ตาม การบริการจะถูกยกเลิกลง ในกรณีที่มีการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ใช้งานจะต้องทำการยืนยันการโอน
 4. กำหนดวันสำหรับการผลิตจะขึ้นอยู่กับการยืนยันชำระเงินที่ประสบผลสำเร็จ และการส่งไฟล์ที่ถูกต้องโดยผู้ใช้งาน สำหรับระยะเวลาจัดส่งไม่ได้รวมอยู่ภายในกำหนดวันการผลิต และข้อผิดพลาด หรือปัญหาจากของผู้ใช้งาน
 5. การจัดส่งสินค้าจะทำโดยการส่งไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริการเอกชนในวันทำการ และในระหว่างชั่วโมงการทำงาน ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน และจะถูกส่งไปยังผู้ใช้งานหรือไปยังชื่อและที่อยู่ตามที่ผู้ใช้งานระบุ ด้วยการลงนามในใบจัดส่งผลิตภัณฑ์ ถึงจะถือว่าการจัดส่งสินค้า ได้สมบูรณ์แบบตามที่ร้องขอ
 6. การป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใส่ข้อมูลในการจัดส่งสินค้าอย่างครบถ้วน และถูกต้องบริษัทฯ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ โดยทางรถส่งของบริษัทฯ / Kerry หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม การจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งไปตามที่อยู่ ที่ทางสมาชิกให้ข้อมูลในระบบ ตามระยะเวลาที่ตกลงกันข้อแนะนำสำหรับลูกค้าที่ส่งไฟล์ ให้กับ TN
 
 1. ชนิดไฟล์ที่สามารถพิมพ์ได้ คือ .ai / .eps / .pdf / .jpg หรือไฟล์สกุลภาพอื่นๆ (resolution 100-150 pixel ขึ้นไปเท่านั้น) โดยงานที่มีความละเอียดสูง จะส่งผลให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูง
 2. ไฟล์ที่ลูกค้าจัดส่งมาต้องทำการฝังไฟล์รูปภาพ (embed) และ Create outline มาทั้งหมด เพื่อป้องกัน font เปลี่ยน หรือรูปภาพไม่แสดง
 3. ไฟล์ที่นำส่งพิมพ์ จะต้องเว้นเผื่อขอบ เพื่อตัดตก ป้องกันงาน และเนื้อหาที่สำคัญถูกตัดออกจากงาน โดยแต่ละประเภทสินค้าจะเผื่อขอบไม่เท่ากัน
 4. สำหรับการแก้ไขไฟล์จากลูกค้า จะสามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 50% ของไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด ภายใน 3 ครั้ง หากมีการแก้ไขเกินกว่าที่แจ้ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคิดค่าแก้ไขงาน ขั้นต่ำ 500 บาท หรือตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
 5. ไฟล์จากโปรแกรม Microsoft office ไม่สามารถนำมาพิมพ์ได้ ต้องทำการแปลงไฟล์เป็นสกุลภาพ (ตามข้อ 1)
 6. การส่งไฟล์ภาพ ควรแยกภาพที่ส่งมาประกอบการออกแบบมาเป็นไฟล์ต้นฉบับ เพราะการแนบไฟล์ใส่โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft office จะทำให้คุณภาพและความละเอียดภาพลดลง และยังไม่สามารถตกแต่งไฟล์เพิ่มเติมใดๆ ได้
 7. การเทียบเฉดสี สำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำของสี รบกวนแจ้งค่าสีกับทีมงานออกแบบ (CMYK)