เกี่ยวกับเรา
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
โครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด นำไอศครีมไปแจกเด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ของสโมรโรตารีบางคอแหลม ที่จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ( ร.9 ) ถนนพระราม 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม  2562

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแขวนกูบ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ โครงการค่ายอาสา ครูช่างโยธาพัฒนาชนบท แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Millennium Hilton Bangkok Hotel มอบเครื่องกรองน้ำ RO และทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนหนองแขวนกูบ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  นำทีมโดย ผู้บริหาร มอบเครื่องกรองน้ำ Ro พร้อมอุปกรณ์กีฬา, เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว และทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านหนองเต่า  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่  10  พฤศจิกายน   2561

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ มอบเครื่องกรองน้ำ RO และอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬา ให้กับ   โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95   จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่  18  พฤษภาคม  2561

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านบึงสวย อำเภอนครเดิฐ จังหวัดสุโขทัย

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด มอบเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬา เมล็ดพันธ์พืช ให้กับตัวแทนบริษัท ส่งมอบให้กับ โรงเรียนบ้านบึงสวย อำเภอนครเดิฐ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองระแวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด มอบบเครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬา เมล็ดพันธ์พืช ให้กับตัวแทน ส่งมอบให้กับ โรงเรียนบ้านหนองระแวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่  4 – 5  ธันวาคม 2560

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  นำทีมโดย ผู้บริหาร มอบเครื่องกรองน้ำ Ro พร้อมอุปกรณ์กีฬา, เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว และทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์  ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน  2560 

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ถวายรถกระบะเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ และของใช้ต่างๆที่จำเป็น

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด  จำกัด ถวายรถกระบะเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ และของใช้ต่างๆที่จำเป็น ให้กับวัดยางขาว  อ.สังขละบุรี  จ. กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2560

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม โรงเรียนบ้านหนองตะภู จ.นครราชสีมา

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฉั่วย่งเซ้งพันธ์พืช จำกัดมอบเครื่องกรองน้ำ Ro พร้อมอุปกรณ์กีฬา และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้กับภูมิลำเนาของพนักงาน โรงเรียนบ้านหนองตะภู จ.นครราชสีมา 

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม โรงเรียนบ้านดงหลบ จ.นครราชสีมา

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดมอบเครื่องกรองน้ำ Ro พร้อมอุปกรณ์กีฬา และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับภูมิลำเนาของพนักงาน โรงเรียนบ้านดงหลบ จ.นครราชสีมา

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม โรงเรียนนิคมกระเสียว 1 จ.สุพรรณบุรี

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด มอบเครื่องกรองน้ำ Ro พร้อมอุปกรณ์กีฬา และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับภูมิลำเนาของพนักงาน โรงเรียนนิคมกระเสียว 1 จ.สุพรรณบุรี

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับชุมชน วัดจันทร์ อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง และ ชุมชนบางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือ  จัดทำโครงการปันน้ำใจสู่สังคม มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชุมชน วัดจันทร์  อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง และ ชุมชนบางพลี  อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่  17   ธันวาคม   2554

โครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง ณ ชุมชนเอื้ออาทร ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด และ พนักงาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กๆ ชุมชนเอื้ออาทร ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันเสาร์ที่  12  มกราคม  2556

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ถวายรถกระบะเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ และของใช้ต่างๆที่จำเป็น

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด  จำกัด ถวายรถกระบะเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ และของใช้ต่างๆที่จำเป็น ให้กับวัดคลิติ้บน   จ. กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  8  กันยายน  2555