ประกาศทางบริษัท

แจ้งกำหนดวันหยุดปีใหม่ 2562

ทางบริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ กำหนดหยุดวันขึ้นปีใหม่ ตั่งแต่วันที่ 29-31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1-2 มกราคม 2562 จะเปิดทำการปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562ประกาศโดย : ฝ่ายบุคคล
(วันที่ : 26 ธันวาคม 2561 )