วันหยุดประจำปี (2563)

 • วันหยุด
 • วันที่
 • จำนวน/วัน
 1. วันขึ้นปีใหม่
  1 - 2 มกราคม 2563
  2 วัน
 2. วันมาฆบูชา
  8 กุมภาพันธ์ 2563
  1 วัน
 3. วันสงกรานต์
  13 - 15 เมษายน 2563
  3 วัน
 4. วันแรงงานแห่งชาติ
  1 พฤษภาคม 2563
  1 วัน
 5. วันเฉลิมฯ พระราชินี
  3 มิถุนายน 2563
  1 วัน
 6. วันเฉลิมฯ ร.10
  28 กรกฏาคม 2563
  1 วัน
 7. วันแม่แห่งชาติ
  12 สิงหาคม 2563
  1 วัน
 8. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
  13 ตุลาคม 2563
  1 วัน
 9. วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม 2563
  1 วัน
 10. วันสิ้นปี
  31 ธันวาคม 2563
  1 วัน
** วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง หากไกล้วันหยุดที่ยังมาไม่ถึง