ป้ายล้อมกอง
ป้ายล้อมกอง
ระบบการพิมพ์ : Inkjet, Silk-Screen
ป้ายโฆษณาล้อมกองสินค้า เป็นสื่อที่ดึงดูดสายตาต่อผู้ที่พบเห็น และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการระบายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็ว เนื้อหาส่วนใหญ่จะสื่อถึงโปรโมชั่นสินค้า แนะนำสินค้าใหม่ แนะนำราคาให้ดูโดดเด่น ส่วนใหญ่จะเป็นงานล้อมกองสินค้าโปรโมชั่นในห้าง มีอายุการใช้งานสั้นๆ
  กลับ

สินค้าอื่นๆ