โมบายพลาสติก
โมบายพลาสติก
ระบบการพิมพ์ : Silk-Screen, Inkjet
สำหรับโฆษณา เป็นซองพลาสติกกันน้ำ ใช้ใส่โทรศัพท์ รูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
  กลับ

สินค้าอื่นๆ