ธงราว (Bunting)
ธงราว (Bunting)
ระบบการพิมพ์ : Silk-Screen, Off-set, Inkjet , Digital print
สื่อสำหรับแขวนในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและนอกอาคาร วัสดุมีทั้ง PVC ไวนิล กระดาษอารฺตการ์ด สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด และรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
  กลับ

สินค้าอื่นๆ