สายแขวนโชว์สินค้า (Hanger)
สายแขวนโชว์สินค้า (Hanger)
สายแขวนพลาสติก,แผงแขวนพลาสติก,สายโชว์สินค้า เป็นหนึงใน อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ที่มีช่องเพื่อใส่สินค้า สำหรับให้ลูกค้าทดลองหรือทดสอบสินค้า ช่วยดึงดูดสายตาลูกค้า หัวป้ายของสายแขวนสินค้าช่วยบอกข้อความที่ต้องการสื่อสารให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้ ขนาดงานพิมพ์และรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

ระบบการพิมพ์ : Silk-Screen, Inkjet, Offset, Digital Print
  กลับ

สินค้าอื่นๆ