งานดิสเพลย์ ณ จุดขาย (POS & Display)

สายแขวน (Hanger)
ระบบการพิมพ์ : Silk-Screen, Inkjet, Offset, Digital Print
ชิ้นงานโฆษณาส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ที่มีช่องเพื่อใส่สินค้า สำหรับให้ลูกค้าทดลองหรือทดสอบสินค้า

 

 

ป้ายล้อมกอง
ระบบการพิมพ์ : Inkjet, Silk-Screen
เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการระบายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็ว ส่วนใหญ่จะเป็นงานล้อมกองสินค้าโปรโมชั่นในห้าง มีอายุการใช้งานสั้นๆ 

 

ผ้าล้อมกระบะ
ระบบการพิมพ์ : Silk Screen, Inkjet
เป็นป้ายสำหรับใช้ล้อมกองสินค้า ในช่วงจัดรายการพิเศษ

 

 

POP ตู้เย็น
ระบบการพิมพ์ : Off-set, Silk-Screen,
เป็นเซลลูลอยด์ใสติดที่สินค้า ประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย

 

ป้ายเมนูอาหารติดผนัง
ระบบการพิมพ์ : Inkjet, Silk-Screen
เป็นป้ายแสดงรายการอาหาร มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

 

 

Headboard
ระบบการพิมพ์ : Silk-Screen, Off-set, Inkjet
ป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า สามารถแขวน เสียบได้ ขึ้นอยูกับการใช้งาน

 

 

Arch
ระบบการพิมพ์ : Inkjet
ซุ้มโฆษณาสินค้า

   

 

 

 

  กลับ