สวัสดิการของบริษัทฯ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การส่งฝึกอบรม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • พักร้อนประจำปี 6 วัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • Incentive บางตำแหน่งงาน
 • ชุดของขวัญ สำหรับพนักงานคลอดบุตร
 • เงินค่าฌาปณกิจศพ
 • เยี่ยมไข้พนักงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานรายวันที่มีอายุงานครบ 7 ปีขึ้นไป ( ปรับอัตราค่าแรงรายวันวันละ 10 บาท )
 • ทำ Contact กับโรงพยาบาลในกลุ่มกองทุน กรณีพนักงานเกิดอุบัติเหตุ ( รพ.ราษฏร์บูรณะ )
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม บางตำแหน่งงาน
 • ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ชั้น 3 บางตำแหน่งงาน